S Logo
 Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 kaltin  chipili  xochitla 
 akalotl  ikniutly  netlakanekini 
 tlalolin  nemi  anomo 
 atia  yolia  tetl 
 yamania  uaxin  nexali 
 panolti  yektli  miki 
 noyes  chiknaumiktlan  ixtlilxochitl 
 tlilpapalotl  chiki  mitl 
 nexali  pia  amanali  yaotl  tsitsimitl  tekolotl 
 apapachoa  sayoli  tekuani 
 pipiltin  tlatlautia  mamasa 
 yelia  mouan  tepepan 
 ¡xixo!  tlamachtia 1  ipampa 
 chanti  matlatl  tla 
 tenochtitlan  yautli  texotli 
 yolia  kocheua  omixochitl 
 xolotlan  apapachoa  kali 
 kuikuiltik  teutli  yamania 
 ixtlilxochitl  olinia  -tika 


Siga pt.significadode.org no Facebook  Siga pt.significadode.org no Twitter  Siga pt.significadode.org no Google+  Siga pt.significadode.org no feed