S Logo
 Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 paxi, pacsi, phaxsi  fuya fuya  punchao 
 zuania  caqui, kaqui, caaque  rocoto, rucutu (rucu-tu) 
 jején  ullaguanga  tituaña 
 tullpanchich  shunga  quilico, quilicu 
 fuya fuya  timbushca  japa 
 cucayo  paccha, phajcha  jirca 
 yanayacu (yana-yacu)  yacel , yachil, yatzil  apangora, apangura (apa-angura) 
 guamani, huamani, wamani*  picalqui (pical-qui)  michinal 
 lluqui  manangón (góna)  *atabalipa  pilca*  supay  oshota 
 hualu, walu  bura  carishina 
 picalqui (pical-qui)  manangón (góna)  yara 
 huaita, guaita  *saracay (sara-cay)  *atabalipa 
 ku´ta, cuta  chaco, chacu  chuculi 
 chama  anchui  alba, alwa* 
 chumbi  chaquiñan (chaqui-ñan)  chimbo, chimbu 
 huagra  cambá  auyu 
 karanki  chaucha  guasgua* 
 sucho, suchu  charijayac  alpa 
 pilche, pilchi  yango, yangu  cucayo 


Siga pt.significadode.org no Facebook  Siga pt.significadode.org no Twitter  Siga pt.significadode.org no Google+  Siga pt.significadode.org no feed